Kurv:  0,00 DKK
0
INDKØBSKURV
Samlet pris:0,00 DKK
Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser Tørre Øjne (CVR-nr. 30388402)

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer fra Tørre Øjne, herefter (”Leverandøren”) til danske kunder.

1. Indgåelse af aftale

1.1 Ordreprocedure

1.1.1 Endelig aftale mellem kunden og Leverandøren anses for indgået, når kundens ordre er modtaget på Leverandørens server. Leverandøren fremsender snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer.

1.1.2  Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, idet denne kan være relevant i forbindelse med ombytning, fortrydelse eller reklamation.

1.2 Faktura

1.2.1 En papirbaseret faktura fremsendes sammen med varen.

2. Priser og betaling

2.1 Priser

2.1.1 Alle opgivne priser er inkl. moms. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare.

2.1.2 Til enhver bestilling afgivet via hjemmesiden skal der tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger, som anført ved bestilling.

2.2 Betaling med betalingskort

2.2.1 Betaling kan ske med følgende betalingskort: [Dankort, Visa/Dankort].

2.2.2 Hvis kunden ønsker at betale med betalingskort, trækkes beløbet først på kundens konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af kundens konto.

2.2.3 Der kan ikke ske betaling pr. efterkrav.

3. Levering

3.1 Leveringssted

3.1.1 Levering sker kun til danske adresser med undtagelse af Grønland og Færøerne.

3.2 Leveringstid

3.2.1 Vare afsendes altid førstkommende Torsdag.
Sædvanlig leveringstid er 2-10 dage regnet fra tidspunktet for ordrebekræftelsens afgivelse. En eventuel længere leveringstid vil fremgå af ordrebekræftelsen.

3.2.2 Hvis leverancen bliver forsinket, underretter Leverandøren snarest muligt kunden herom pr. e-mail.

3.3 Dokumentation og vejledning

3.3.1 Produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen sendes med leverancen.

4. Fortrydelsesret

4.1 14-dages fortrydelsesret

4.1.1 Fortryder kunden sit køb, giver Leverandøren fuld returret. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Leverandøren på den i pkt. 4.3.1 nævnte adresse, eller ved at indlevere varen på posthuset til forsendelse til denne adresse, såfremt dette sker senest 14 (fjorten) dage efter kundens modtagelse af varen. Øjendråber kan kun returneres uåbnede.

4.2 Returnering

4.2.1 Varer, der returneres, skal ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi.

4.2.2 Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering.

4.2.3 Det beløb, som kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringsomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering.

4.3 Henvendelser til leverandøren

4.3.1 Returnering af varer kan ske til nedenstående postadresse: Tørre Øjne, HH Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Århus C

5. Reklamation

5.1 2-års reklamationsfrist på alle varer

5.1.1 Kunden har 2-års reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig 2 år efter varens levering.

5.1.2 Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid, efter at disse blev konstateret eller burde have været konstateret.

5.2 Returnering

5.2.1 Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Leverandørens regning og risiko. I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse Leverandøren om, hvori fejlen eller manglen består.

5.2.2 Returnering eller reklamation skal ske til den i pkt. 4.3.1 nævnte adresse. 5.3 Reparation og omlevering 5.3.1 Såfremt varen indenfor den i pkt. 5.1.1 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, påtager Leverandøren sig at udbedre sådanne fejl og mangler indenfor rimelig tid.

5.3. Reparation og omlevering

5.3.1. Såfremt varen indenfor den i pkt. 5.1.1 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, påtager Leverandøren sig at udbedre sådanne fejl og mangler indenfor rimelig tid.

5.3.2 Hvis det viser sig ikke at være muligt - eller det ikke af Leverandøren skønnes hensigtsmæssigt - at reparere varen, påtager Leverandøren sig i stedet at levere en ny fejlfri vare efter modtagelsen af den defekte vare. Leverandøren påtager sig endvidere at refundere kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

5.3.3 Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer Leverandøren i stedet købesummen, inkl. kundens udgifter til returnering.

5.4 Ansvar

5.4.1 Leverandøren påtager sig ikke noget ansvar overfor kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Leverandøren kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

6. Personoplysninger

6.1 Behandling af personoplysninger

6.1.1 Leverandørens behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Kunden kan kontakte Leverandøren, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

6.2 Markedsføring

6.2.1 Oplysninger om kunderne – navn, adresse, e-mail m.v. – benyttes kun af Leverandøren til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

6.2.2 Leverandøren videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand. Leverandøren benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.

6.3 Sletning af oplysninger

6.3.1 Oplysninger vedrørende kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i [indsæt antal] år, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Leverandøren, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

7. Andet

7.1 Kontakt til Leverandøren

7.1.1 Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske ved henvendelse på følgende e-mail adresse: kontakt@tørreøjne.nu

7.2 Forbehold for trykfejl m.v.

7.2.1 Leverandøren tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

7.3 Ugyldighed

7.3.1 Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

8.0 Oplysning om klagemuligheder

8.1 En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

8.2 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse Kontakt@godeoejne.dk


Retningslinjer for behandling og beskyttelse af personlige oplysninger og privatlivets fred


I det følgende redegøres der for, hvordan Tørre Øjne (”Virksomheden”) anvender de personlige oplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger Virksomhedens hjemmeside www.godeøjne.dk og anvender hjemmesidens forskellige tjenester.

Ved at bruge og besøge denne hjemmeside accepterer du nedenstående betingelser. HVIS DU IKKE KAN ANERKENDE DISSE BETINGELSER, BEDES DU FORLADE SIDEN.

1. Indsamling af personlige oplysninger

1.1 Du vil altid blive informeret forud for indsamlingen af personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse og lignende identifikationsoplysninger.

2. Hvad bruger vi oplysningerne til?

2.1 Det er op til dig selv, om du vil afgive personlige oplysninger til os. Vi indsamler personligt identificerbare oplysninger for at kunne levere en tjeneste, gennemføre en bestilling, tilmelde dig ønskede faciliteter eller lignende og for at kunne fremsende brochurer og andre oplysninger vedrørende vores produkter og vores virksomhed.

2.2 Virksomheden benytter dine personlige oplysninger til markedsføringsmæssige formål, dog under hensyntagen til gældende lovgivning. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os.

3. Cookies

3.1 Virksomheden bruger cookies på sin hjemmeside og på de relaterede hjemmesider. En cookie er en lille tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Virksomheden anvender cookies for at kunne optimere hjemmesiderne og de tilgængelige tjenester. En cookie gør det muligt at registrere dato og klokkeslæt for et besøg samt brugerens bevægelsesmønster. En cookie gør det også muligt at registrere IP-adresse, browsertype, version og sprogindstilling. Ingen af disse oplysninger kan lede til en konkret identificering af en bruger og indsamles udelukkende med henblik på evaluering og forbedring af tjenesten. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge Virksomhedens hjemmesider.

3.2 Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, således at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Eller du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du vælger at slå cookie-funktionen fra, er det ikke sikkert, at du kan anvende alle tjenester på Hjemmesiden.

3.3 Cookierne indeholder ikke personlige oplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger.

3.4 Virksomheden behandler [ikke] information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer.

4. Web beacons

4.1 Virksomheden bruger Web beacons på sin hjemmeside og på de relaterede hjemmesider.  En Web beacon er en kode placeret på hjemmesiden, der gør Virksomheden eller tredjemand i stand til at opnå adgang til cookies på din computer. Dette gør det blandt andet muligt at følge brugerens bevægelsesmønster.

5. Sikkerhed

5.1 Virksomheden har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores sikkerhedspolitiske standarder. Virksomheden bestræber sig således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

6. Adgang til dine personlige oplysninger mv.

6.1 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Virksomheden behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

7. Links til andre websites mv.

7.1 På Virksomhedens hjemmesider vil der forekomme links til andre websites eller til integrerede sites. Virksomheden er ikke ansvarligt for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Du opfordres til altid i forbindelse med, at du besøger andre websites, at læse indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

8. Ændring af oplysninger eller framelding af tjenester, mv.

8.1 Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på Kontakt@godeoejne.dk eller skrive til os på følgende adresse:

Tørre Øjne
HH Seedorffs Stræde 3-5
8000 Århus C

Hvem er vi: 
Webshoppen er startet, ejes og drives af øjenlæge Lars Knudsen.
Formålet med shoppen er at give information om tørre øjne, samt tilbyde øjenprodukter af god kvalitet til rimelige priser.

Vores telefonnummer: 86 20 36 70 (Hverdage 9-11)